Pośrednictwo nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Budownictwo podhalańskie

Oferta

Biuro „Nieruchomości Zakopane” oferuje profesjonalną obsługę w zakresie zarządzania nieruchomościami:

  • Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
  • Zarządzanie nieruchomościami  komercyjnymi (biurowe, handlowe, usługowe, hotelowe, rekreacyjne),
  • Zarządzanie tymczasowe (opieka nad nieruchomością).                                              

 

W ramach usługi oferujemy:

-  przygotowanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty,

-  przygotowanie rocznego planu gospodarczego nieruchomości, projektów uchwał i innych dokumentów,

-  pomoc w otwarciu/zmianie rachunku bankowego w ramach udzielonych pełnomocnictw,

-  monitorowanie płatności, wykonywanie czynności windykacyjnych, przygotowanie okresowych raportów stanu 

   rozliczeń finansowych,bieżąca ewidencja zużycia mediów z okresową kontrolą wskazań urządzeń pomiarowych,

-  prowadzenie wykazu właścicieli lokali, najemców,

-  reprezentacja właścicieli na zewnątrz przed organami administracji rządowej i samorządowej,

-  prowadzenie dokumentacji nieruchomości, weryfikacja jej stanu prawnego i faktycznego,

-  zapewnienie bieżącej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców,

   negocjowanie warunków umów zawieranych przez wspólnotę oraz stały nadzór i kontrola prawidłowości ich

   wykonania,

-  zapewnienie utrzymania czystości nieruchomości,

-  nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z przepisami prawa 

   budowlanego,

-  zlecanie wykonania bieżących napraw, konserwacji na nieruchomości wspólnej,

-  nadzór nad wykonywanymi remontami, konserwacjami, modernizacjami,

-  inne czynności wynikające z zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością.

Zarządzanie tymczasowe obejmuje opiekę nad nieruchomością w sytuacji nieobecności właściciela (np. wyjazd za granicę, urlop, inne miejsce zamieszkania). Zakres czynności ustalany jest indywidualnie z właścicielem.

Zapraszamy do współpracy