Pośrednictwo nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Budownictwo podhalańskie

  Oferta

  Biuro „Nieruchomości Zakopane” oferuje profesjonalną obsługę w zakresie zarządzania nieruchomościami:

  • Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
  • Zarządzanie nieruchomościami  komercyjnymi (biurowe, handlowe, usługowe, hotelowe, rekreacyjne),
  • Zarządzanie tymczasowe (opieka nad nieruchomością).                                              

   

  W ramach usługi oferujemy:

  -  przygotowanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty,

  -  przygotowanie rocznego planu gospodarczego nieruchomości, projektów uchwał i innych dokumentów,

  -  pomoc w otwarciu/zmianie rachunku bankowego w ramach udzielonych pełnomocnictw,

  -  monitorowanie płatności, wykonywanie czynności windykacyjnych, przygotowanie okresowych raportów stanu 

     rozliczeń finansowych,bieżąca ewidencja zużycia mediów z okresową kontrolą wskazań urządzeń pomiarowych,

  -  prowadzenie wykazu właścicieli lokali, najemców,

  -  reprezentacja właścicieli na zewnątrz przed organami administracji rządowej i samorządowej,

  -  prowadzenie dokumentacji nieruchomości, weryfikacja jej stanu prawnego i faktycznego,

  -  zapewnienie bieżącej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców,

     negocjowanie warunków umów zawieranych przez wspólnotę oraz stały nadzór i kontrola prawidłowości ich

     wykonania,

  -  zapewnienie utrzymania czystości nieruchomości,

  -  nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z przepisami prawa 

     budowlanego,

  -  zlecanie wykonania bieżących napraw, konserwacji na nieruchomości wspólnej,

  -  nadzór nad wykonywanymi remontami, konserwacjami, modernizacjami,

  -  inne czynności wynikające z zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością.

  Zarządzanie tymczasowe obejmuje opiekę nad nieruchomością w sytuacji nieobecności właściciela (np. wyjazd za granicę, urlop, inne miejsce zamieszkania). Zakres czynności ustalany jest indywidualnie z właścicielem.

  Zapraszamy do współpracy